Kistokaji gyülekezet

A kistokaji metodista közösség a Magyarországi Metodista Egyház Miskolci Körzetéhez tartozó gyülekezet, amely a megyeszékhelytől 10 km-re található. A miskolci gyülekezet története az 1900-as évek elejéig nyúlik vissza, amikor a nyíregyházi metodista közösség folytat missziót a városban. 1923–ban a miskolci gyülekezet csatlakozik a Metodista Egyházhoz. 1925-ben saját ingatlant is vásárolnak, amely a lelkészcsalád és egyben a gyülekezet otthonává is válik. 1939-ben kezdődik a kistokaji munka, amellyel a település a Miskolci Körzet részévé válik.

Az 50-es évektől kezdődően Szuhánszki János lelkész intenzív gyülekezetépítő munkába kezd a településen. Először családoknál, házaknál tart alkalmakat. Ének- és zenekart szervez, amelybe a fiatalokat is bevonja. Ennek a szolgálatnak gyümölcseként alakul meg később az Eszterházy kórus, amely nemcsak a gyülekezet és a település, hanem a miskolci zenei élet egyik meghatározó énekkarává is válik. A körzet missziójában a lelkész kitartó segítői a kistokaji közösség fiataljai, akik kerékpárral kísérik el szolgálati útjaira, többek között a Sajó folyó túloldalán található Alsózsolcára, ahol ma már egy több, mint hatvan éves romagyülekezetet találhatunk. A fiatalok közül később öten is lelkészi szolgálatra jelentkeznek egyházunkban.

A kilencvenes évek legelején épül meg a kistokaji metodista kápolna, melyet 1991–ben szentelnek fel és különlegessége, hogy Közép-Európa egyetlen Wesley utcájában található. Istentiszteleteinket sok zene, családias légkör és korszerű, de a hagyományos keresztény értékeket őrző gondolatok jellemzik. A közösség tagjai az evangéliumot szeretnék megosztani másokkal is. 

Több évtizedes hagyománnyá vált, a gyülekezet segítségével minden évbenmegrendezésre kerüországos egyházzenei tanfolyam, amelynek a metodista kápolna és a település iskolája együttesen ad helyet. A közösség tagjai számára a személyes hitélet ápolása mellett fontos a szegények és elesettek felkarolása is. A falu rendezvényein való részvétel szintén mind a gyülekezeti tagok, mind az Eszterházy kórus számára nagy jelentőséggel bír.

A miskolci és kistokaji gyülekezet életét a következő évben nagy mértékben meghatározza majd Miskolcon az Apáczai Csere János utcában megújuló és felépülő gyülekezeti ház, valamint lelkészlakás.

Alkalmainkra várjuk szeretettel >>>