Országos Reformációs Istentisztelet

Az októberi reformációs hónap ünnepélyes záró istentiszteletének idén a miskolci Avasi református templom adott otthont. Az október 25-i istentiszteleten, amelyet a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak szerveztek, Szebik Imre ny. evangélikus püspök hirdetett igét, és Mészáros Kálmán baptista egyházelnök tett bizonyságot. Az alkalom során Csernák István metodista szuperintendens mondott áldást, Szuhánszky István miskolci metodista lelkész pedig az úrvacsorában működött közre.

Betakarítás…

Ősz van már ugyan, de pünkösd mindig szívünkben él. Az egyház születésnapja volt évszázadokon át az az ünnep, amikor a belépőket megkeresztelték, a jelentkezőket felvették tagjaik sorába. A miskolci gyülekezetünkben egy hosszabb ideje már nem volt ilyen lélekemelő ünneplés. Négy testvérünk fogalmazta meg ezt az igényét, aminek szívesen adtunk helyet: Bonyhayné (Éva), Kérésziné (Judit), Kormos Márk és Szuhánszki Tamás.


Amikor ilyentájt a gyülekezeteinkben a hálaoltárokra tekintünk, az érett gyümölcsök néznek vissza ránk, és az odaillő termények szólítanak meg. Beszélnek Isten gondoskodó szeretetéről, de emlékeztetnek arra a hosszú időre, amíg a mag szunnyad a mélyben, aztán hihetetlen energiával tör a felszínre és válik láthatóvá. Majd sok viszontagságon át kell még jutnia, míg betakaríthatóvá lesz. Ugyanakkor csendesen figyelmeztet arra is, hogy sokszor „más a vető, más az arató”.Most az aratási hálaünnepeink apropóján is megköszönjük Istennek azt a termést, amit lelkekben érlelt. Igen hálásak vagyunk az egyház Urának, aki lélekben és létszámban is gyarapítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

Augusztusi gyülekezeti csendesnap

A hagyományos augusztusi gyülekezeti csendesnapnak Észak-Magyarországon idén Kistokaj (Miskolci Körzet) ad otthont. A miskolci és nyíregyházi gyülekezetek augusztus 23-án, vasárnap délelőtt találkoznak, a csendesnapot Szuhánszky István és Hecker Márton lelkészek vezetik. A miskolciak szeretettel várják az érdeklődőket a kistokaji metodista kápolnában (Wesley u. 1.)!

kistokaj

Egyházzenei tanfolyam 2009

Június 28-án a kistokaji Egyházzenei tanfolyammal, illetve a bodrogkeresztúri Regionális Serdülő Csendesnapokkalmegkezdődött egyházunk idei nyári csendesnapjainak sorozata. Július és augusztus hónapban összesen 11 különböző programon fognak részt venni a nyaralni indulók. A gyülekezeti, regionális és országos szintű rendezvények listáját, a pontos időpontokat awww.metodista.hu oldalon találhatja meg egy helyen az érdeklődő! Isten kegyelmes jelenlétét kívánjuk a nyári együttlétekre!

A legfontosabb táborok:

Egyházzenei tanfolyam
Kistokaj, 2009. június 28-július 5.

13. Országos Családi Tábor
Szolnok-Tiszaliget, 2009. július 7-12.

Országos Ifjúsági Csendesnapok
Hetes, 2009. július 15-19.

Cserkésztábor
Barlahida, 2009. július 21-31.

Hitmélyítő Ifjúsági Tábor
Kismányok, 2009. augusztus 3-9.

Tagfelvételi ünnepeink

Húsvétkor és pünkösdkor szép tagfelvételi ünnepeket tarthattunk a körzetben. Húsvétkor Alsózsolcán 23-an, pünkösdkor Miskolcon 4-en csatlakoztak közösségünkhöz hitvalló tagként. Isten áldását kívánjuk új tagjaink életére az elkötelezett szolgálatban!

Konferenciai támogatás…

Az egyház idei közgyűlése három építkezési tervet is támogatott: várhatóan még a nyáron megkezdődik a budakeszi templom építése (a Kiscelli utcai egyházközponti épületet is tervező Dankó Zsófia tervei alapján), s előreláthatólag a miskolci templom előkészületei is új fázisba lépnek, ahogy az alsózsolcai cigánygyülekezet számára készülő új épület tervezési szakasza is megkezdődhet.

77. Évi Konferencia

Egyházunk 77. Évi Konferenciáját 2009. április 22-25. között az óbudai Egyházközpontban tartottuk. Az éves közgyűlésen dr. Patrick Streiff püspök elnökölt. A konferencia április 24-én pénteken délután ünnepi istentiszteletét tartott abból az alkalomból, hogy a Budapest-Óbudai Körzet gyülekezeti közössége idén ünnepli 10 éves fennállását!

Tavaszi ifi találkozó Nyíregyházán

Túlélés és/vagy helytállás Sámuel próféta életében címmel kerül megrendezésre a Tavaszi Ifjúsági Csendesnapok, amelyet idén a Nyíregyházi Körzet lát vendégül. Az ifjúsági konferencia időpontja 2009. március 13-15. Részvételi díj: 4000 Ft. Az előadók Szuhánszky István miskolci és Hecker Márton nyíregyházi lelkészek lesznek. Részlet a meghívóról: „A mostani felbolydult világban nem egyszerű hívőként élni és Istent képviselni mások felé. Ezen a hétvégén szeretnénk segítséget és útmutatást adni a helytálláshoz, Sámuel próféta életén keresztül!”

Elöljárók konferenciája 2009

Egyházunk lelkészei és munkatársai idén is Piliscsabán tartják meg szokásos februári találkozójukat, az Elöljárók konferenciáját. A konferencia időpontja: 2009. február 25-28. Fő előadó dr. Patrick Streiff püspökünk lesz, aki előadásait a centrálkonferenciánk missziója és az Egyházrend változásaihoz kapcsolja.